Programa Arde Lucus 2015 galego

Lugo sinte o lume unha vez máis: Arde Lucus!!!!!!!!

Programa completo Arde Lucus 2015:

Venres 19 de xuño: programa Arde Lucus 2015

17.00 h. Praza Maior. Inavgvración do Macellvm

17.30 h. Carril dos Fornos. Inavgvración dos Castra de Lvcvs Avgvsti

17.15 h. Praza do Cantiño: Nascitvrvs

17.30 h. Fondo da Praza Maior. Farsa: A Clase de Oratoria

17.30 h. Carril dos Fornos. Inavgvración dos Castra de Lvcvs Avgvsti

17.45 h. Praza de Santa María. Gladiadores e Amazonas de Lvcvs Avgvsti

18.15 h. Saída: Praza do Campo Castelo. O Favno

18.30 h. Fondo da Praza. Contos, lendas e bailes para toda a familia

19.00 h. Porta Miñá. Bavtizos Celtas

19.15 h. Qviosco Praza Maior. Saída das Olimpiadas entre clvbs deportivos da cidade

19.30 h. Praza de Santa María. Ars Dimicandi, Gladiadores da Antiga Roma

19.30 h. Castra de Lvcvs Avgvsti/Carril dos Fornos: Elaboración de cervexa castrexa (Asociación Tir Na n´OG)

20.00 h. Ponte Romana. Entrada das lexións romanas ao mando do Xeneral Caio Antistio O Vello

20.15 h. Praza de San Marcos. Frente Popvlar de Xvdea (Nostrum Cai Teatro)

20.30 h. Praza do Campo. Castelo Farsa sorpresa

20.30 h. Templo das Vestais/Praza Maior. A Caída de Xvpiter (Mitoloxía de Lvcvs Avgvsti)

20.45 h. Saída: Praza de Santa María. Ditirambos en honor a Baco

21.00 h. Praza de Santo Domingo. Contacontos Mitolóxico

21.15 h. Praza Maior. Recepción do Xeneral Caio Antistio e de Pavlo Fabio Máximo

21.30 h. Praza Maior. Pregón e nomeamento das/os Civis Honoris Lvci Avgvsti

21.30 h. Praza Maior. Os devses falan (Mitoloxía de Lvcvs Avgvsti)

21.45 h. Templo das Vestais/Praza Maior. A Fvndación da cidade e acendido do lvme sagrado de Vesta

21.45 h. Praza de San Marcos. Frente Popvlar de Xvdea (Nostrvm Cai Teatro)

22.00 h. Fondo da Praza Maior. Farsa: Venvs, Marte e Vvlcano

22.00 h. Saída: Praza da Constitución. Pasarrvas de percusión

22.00 h. Saída: Horta do Seminario. Pasarrvas mvsical

22.15 h. Saída: Praza de Soidade. O Favno

22.30 h. Porta Miñá. Vodas Celtas

23.00 h. Praza Calella do Hospital (entrada pola Praza de Santo Domingo). Iniciación ao Cvlto de Mitra (Caetra Lvcensivm)

23.00 h. Praza de Santa María. O bardo Copdegarrotix

23.15 h. Saída: Praza Maior. Desfile da Cohors III Lvcensium

23.30 h. Saída: Porta da Rvanova. Os Castrexos

23.30 h. Fondo Praza Maior. Spvgnatio da Gvardia Pretoriana e Trebas Galaicas

23.45 h. Praza de Santa María. Correlvme da Corte de Plvtón

00.00 h. Explanada Pavillón Municipal Xeral, espectácvlo de lvme *Espectáculo con entrada. Recoméndase ir caracterizada/o cos atavíos da época. Venda de entradas na web: lugo.gal/vendadeentradas.com. Prezo: 2 euros.

00.15 h. Praza de Santo Domingo. Ars Dimicandi na Caena Libera

00.30 h. Saída: Praza do Campo Castelo. A chamada do instinto (O Favno)

00.45 h. Saída: Praza da Soidade. Animvs Jocandi (Debvlla Escenika)

01.00 h. Saída: Praza do Campo Castelo. Correlvme

01.15 h. Saída: Praza da Soidade. Os Castrexos

01.30 h. Qviosco da Praza Maior. Venda de esclavos

02.00 h. Praza de Santa María. Concerto de Abraham Cvpeiro

Sábado 20 de xuño: programa Arde Lucus 2015

11.00 h. Praza Maior. Apertvra do Macellvm

11.00 h. Carril dos Fornos. Apertvra dos Castra

11.30 h. Fondo da Praza Maior. Farsa: A Moenia de Lvcvs Avgvsti

11.30 h. Saída: Rvanova. Leprosi Errantes (Achádego Teatro)

11.45 h. Praza do Campo Castelo. Frente Popular de Xvdea (Nostrum Cai Teatro)

12.00 h. Rúa da Raíña – rva Xoán Montes. Ornatrix Arde Lvcvs: Peiteados romanos

12.00 / 14.00 h. Praza de Santo Domingo. Recreación, con miniaturas, dvnha batalla entre celtas e romanos (Tir Na n´OG coa Asociación Seis d6)

12.15 h. Da Horta do Seminario ata a rva Rafael de Vega. Desfile dos Mercenarios Galaicos

12.15 h. Saída: Praza da Soidade. O Favno

12.30 h. Fondo da Praza Maior. Contos, lendas e bailes para toda a familia

12.30 h. Saída: Praza do Ferrol. Desfile de percvsión (Tambukada)

12.45 h. Campo Castelo. Frente Popvlar de Xvdea (Nostrum Cai Teatro)

13.00 h. Praza Maior. Liorta entre romanos e castrexos coa Cohors III Lvcensivm, Aguecan e Tir Na n´OG

13.00 h. Xardíns do Mvseo Provincial. A Conspiración das Patricias (Asemblearias)

13.00 h. Praza de Santa María. Sacrificio de Gladiadores de Ars Dimicandi en honor do Emperador Avgvsto

13.00 h. Saída: Praza do Campo. Avrispices e Pitonisas

13.15 h. Porta Miñá. Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)

13.30 h. Templo das Vestais/Praza Maior. Benvida ao templo dvnha nova Vestal (Vestais)

13.30 h. Praza Maior. Desfile da Cohors III Lvcensivm

13.45 h. Praza Maior – Campo Castelo. Baco, Venvs e as bacantes

14.15 h. Porta Miñá. Roma Atomvm Bellvm (Asociación Juan Casaveteiro)

14.30 h. Santa María – Praza do Campo. Ditirambos en honor a Baco

17.00 h. Fondo da Praza Maior. Codice fvrtvm precem dea Vesta (Senado)

17.30 h. Fondo da Praza Maior. Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)

17.30 h. Praza de Santa María. Técnicas Militares, de Ars Dimicandi

17.45 h. Praza do Cantiño. Nascitvrvs

18.00 h. Explanada Pavillón Mvnicipal. Circvs Romano

*Espectáculo con entrada. Recoméndase ir caracterizada/o cos atavíos da época. Prezo: 2 euros

18.15 h. Saída: Rvanova. Tambores de Braga

18.30 h. Fondo da Praza Maior. Brevis Fabula (Hipócrita Teatro)

18.30 h. Saída: Rva Aguirre. O Favno

19.00 h. Campamento de Trebas Galaicas / Cantiño. Nemesio Cobreros A toma do Monte Medvlio

19.00 h. Praza de Santa María. Heroes Lexendarios

19.00 h Porta Miñá. Bavtizos Celtas

19.15 h. Praza de Santo Domingo. Contos, lendas e bailes para toda a familia

19.30 h. Praza do Cantiño. Brevis Fabula (Hipócrita Teatro)

20.00 h. Qviosco da Praza Maior. Vodas Romanas

20.30 h. A Mosqveira-Muralla. Gran desfile das tropas romanas e as tribos castrexas *permanecerá pechada ao tráfico das 20 ás 21.30 h.

20.15 h. Praza de Santo Domingo. O recadador de impostos

20.15 h. Saída: Praza da Soidade. Tambores de Braga

20.30 h. Praza do Cantiño. Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)

20.45 h. Rva do Movcho. A Profetisa (Nova Escena Teatro)

21.00 h. Praza do Campo Castelo. Contacontos mitolóxico

21.15 h. Saída: Praza da Soidade. O Favno

21.30 h. Escaleiras da Praza de Abastos / Santo Domingo. Brevis Fabula (Hipócrita Teatro)

21.45 h. Praza de Santo Domingo. Farsa: As Lexións Romanas

22.00 h. Saída: Praza de San Marcos. Campamento da Gvardia Pretoriana ao Templo das Vestais Enterro do pretoriano caído (Gvardia Pretoriana e Vestais)

22.15 h. Porta Miñá. Vodas Celtas

22.30 h. Escaleiras da Praza de Abastos/Santo Domingo. Brevis Fabvla (Hipócrita Teatro)

22.30 h. Praza de Santa María. Keltia, O Mvsical (Andrea Povsa, O Brvxo Qveimán e a colaboración da Gvardia Pretoriana)

22.45 h. Saída: Praza da Constitvción. Percusión (Tambukada)

23.00 h. Saída: Rvanova. Pasarrvas mvsical de Taranis

23.00 h. Saída: Campo Castelo. Errantes

23.15 h. Ronda da Mvralla/zona peonil. Spvgnatio con lvme

23.15 h. Saída: Praza da Soidade. Tambores de Braga

23.30 h. Saída: A Tinería. A chamada do instinto (O Favno)

00.00 h. Parque Rosalía de Castro. Qveima da Moenivm poderase seguir dende o paseo de Vila de Foz

*permanecerá pechado dvrante todo o día por motivos de segvridade

00.15 h. Praza de Santo Domingo. A Caena Libera dos Gladiadores de Ars Dimicandi

00.15 h. Saída: Praza Maior. Desfile de fachos de la Cohors III Lvcensivm

00.30 h. Saída: Praza do Campo Castelo. Correlvme

00.45 h. Saída: Praza de Santa María. Errantes

01.00 h. Praza de San Marcos. Esencia

Domingo 21 de xuño: programa Arde Lucus 2015

01.45 h. Praza de Santa María. Plvtón, Perséfore e os condenados

11.00 h. Praza Maior. Apertvra do Macellvm

11.00 h. Carril dos Fornos. Apertvra do Castra

11.00 h. Saída: Rvanova. Tambores de Braga

11.15 h. Saída: Praza do Campo Castelo. Pasarrvas musical de Taranis

12.00 h. Saída dende a Praza de Santo Domingo. Gran desfile dos colexios polas rvas da cidade ata o Circvs

12.00 h. Adarve da Mvralla: A Mosqveira Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)

12.00 h. Carril dos Fornos/Castra de Lvcvs Avgvsti. A Evolvción do Lexionario Romano entre os sécvlos II e IV (Terra Copora)

12.15 h. Saída: Praza Horta do Seminario. Percvsión (Tambvkada)

12.30 h. Carril dos Fornos Castra de Lvcvs Avgvsti. Olimpiadas entre as asociacións

12.30 h. Praza de Santa María. Técnicas militares de Ars Dimicandi

12.30 h. Praza do Campo Castelo. Farsa: Hércules e Caco

12.45 h. Saída: Praza da Soidade. Tambores de Braga

12.45 h. Quiosco da Praza Maior. Entrega dos premios do Concvrso de Escaparatismo Arde Lvcvs

13.00 h. Templo das Vestais/Praza Maior. Benvida ao templo dunha nova Vestal

13.00 h. Adarve da Mvralla: Mosqueira. Roma Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)

13.30 h. Saída: Praza do Campo. Pasarrvuas do Fauno

13.30 h. Fondo da Praza Maior. Codice fvrtvm precem dea Vesta (Senado)

13.45 h. Praza do Campo Castelo. Contos, lendas e bailes para toda a familia

13.45 h. Saída: Praza Maior. Desfile da Cohors III Lvcensium

14.00 h. Praza de Santa María. O fastío dos deuses (Mitoloxía de Lvcvs Avgvsti)

14.00 h. Saída: Praza da Soidade. Pasarrvas musical de Taranis

14.15 h. Saída: Praza Maior. Ditirambos en honor a Baco

16.15 h. Porta Miñá. Bavtizos Celtas

17.00 h. Praza do Campo Castelo. O Olimpo dos devses

17.00 h. Fondo da Praza Maior. Contos, lendas e bailes para toda a familia

17.15 h. Praza de Santa María. MACELLUM A Ola de Ovro (Pinchacarneiro Teatro Fvndación ANADE)

17.45 h. Qviosco da Praza Maior. Vodas Romanas

18.00 h. Explanada do Pavillón Mvnicipal. Circvs Romano

*Espectáculo con entrada. Recoméndase ir caracterizada/o cos atavíos da época. Prezo: 2 euros.

18.15 h. Fondo da Praza Maior. Farsa: Historia do peregrino que topov co Favno

18.15 h. Porta Miñá. Vodas Celtas

18.30 h. Praza de San Marcos. Aeternum dos Gladiadores de Ars Dimicandi

18.30 h. Praza de Santa María. Tito Lino

18.45 h. Saída: Praza do Campo Castelo. Percvsión (Tambvkada)

19.00 h. Praza do Campo Roma. Atomvm Bellvm (Asociación Jvan Casaveteiro)

19.15 h. Fondo da Praza Maior. Farsa sorpresa

19.30 h. Praza do Campo Castelo. A historia do escravo sen sorte

19.45 h. Praza de Santa María. Pantomimos: Ceix y Alcione

20.00 h. Vila de Foz – Parque Rosalía de Castro. Acto final das lexións romanas e das tribos castrexas

Participan:

Asemblearias de Lvcvs Avgvsti, As Vestais, Caetra Lvcensivm, Civitas Lvcensis, Cohors III Lvcensivm, Gladiadores e Amazonas de Lvcvs Avgvsti, Gvardia Pretoriana, Lvgdvnvm, Lvcvs Equites, Mercenarios Galaicos, Mitoloxía de Lvcvs Avgvsti, Salesiani Lvci Avgusti, Senatvs Lvcvs Avgusti, Terra Copora, Tir Na nOG, Trebas Galaicas.

20.00 h. Praza do Campo. Roma Atomvm Bellvm (Asociación Juan Casaveteiro)

20.15 h. Fondo da Praza. Maior Farsa La Fames Calagvrritana

20.30 h. Praza de San Marcos. Lvdvs Caetra Lvcensivm: Gladiadores

20.45 h. Praza de Santa María – Praza Maior – rva da Raíña – Santo Domingo. Pasarrvuas Vtricvlarivm Schola Lvcensis (Devandoira)

21.00 h. Praza de Santa María. Tito Lino

21.30 h. Percorrido pola Mvralla. Saída: Porta de Santiago. Antígona Vive (Palimoco Teatro)

21.30 h. Praza de San Marcos. Gladiadores e Amazonas de Lvcvs Avgvsti

21.45 h. Templo das Vestais/ Praza Maior. As vestais preservan o lvme sagrado de Vesta

22.00 h. Praza do Campo Castelo. Contos do Favno para sátiros

22.30 h. Saída: Praza do Campo. Sombras de lvme