9tVeC3Lb6OyTipN1an0Zt9PgQoqaU1Ou2sGvoV2lJmI

Medios e innovación

Dispoñemos de modernos equipos informáticos, xunto co mellor programa específico para administración de predios/comunidades e as mellores bases de datos xurídicas para as nosas dúas actividades.

Dispoñemos de teléfono fixo e fax.

Temos teléfono móbil 4G, con posibilidade de comunicación mediante WhatsApp e SMS.

Participamos activamente en redes sociais como Twitter ou Facebook.

Temos una moderna página web con blog, sección de contacto e servizo de Administración 24 horas.

En Administración 24 horas, accesible a través da Web ou por aplicacións para teléfonos móbiles, pódese consultar a información máis salientable de cada comunidade de propietarios. Mediante unha clave persoal poden visualizar e descargar nos seus ordenadores:

  • Contas comunitarias
  • Actas
  • O seu recibo comunitario
  • Contratos de mantemento
  • Teléfonos dos proveedores de servizos da comunidade
  • Estado de incidencias de importancia
  • Avisos e comunicacións

Dispoñemos dos medios máis modernos e innovadores