9tVeC3Lb6OyTipN1an0Zt9PgQoqaU1Ou2sGvoV2lJmI

Confianza

Unha información completa e transparente, xunto cunha conducta discreta, son os nosos argumentos principais para gañarnos nun curto espazo de tempo a súa confianza e mantenerla indefinidamente para dous traballos: a  administración de predios/comunidades e a avogacía, que sempre deben desenvolverse por persoas de total confianza.

Guiámonos polos códigos deontolóxicos das nosas profesións e un respeto absoluto pola confidencialidade en todas as relacións/comunicacións iniciadas cos nosos clientes.

Así mesmo estamos ó día con todas as esixencias da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, para asegurar o estricto cumprimento da legalidade vixente.

Dispoñemos de distintos despachos cerrados para garantir a privacidade das conversacións que queiran mantener connosco.

 

Confianza e confidencialidade para os nosos clientes