9tVeC3Lb6OyTipN1an0Zt9PgQoqaU1Ou2sGvoV2lJmI

Capacidade

Os dous integrantes da firma somos licenciados en Dereito pola USC, estamos colexiados no I.C. Avogados de Lugo, un de nós no “C.O. de Administradores de Fincas de Galicia” e temos unha ampla experiencia en ambos sectores, así coma en xestión de cobros, fiscalidade…

Dispoñemos das mellores aplicacións informáticas e os equipos máis modernos, como a maior tableta do mercado (para acudir a reunións en portais de edificios ou outros lugares non acondicionados debidamente para as reunións), teléfono fixo e móbil, fax…

Temos unhas amplas e cómodas instalacións incluindo recepción, despachos pechados, sala de reunións, servizos…

A nosa concepción da firma permítenos soportar os posibles aumentos no volume de traballo sin que por iso se resinta a calidade dos nosos servizos que, como poderán comprobar, dispoñen dos mellores medios á súa disposición para a búsqueda da excelencia no noso traballo.

 

Capacidade e responsabilidade no desempeño das nosas funcións